93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9, tel: 42 684-36-06; 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279


Przetargi

Aktualne zestawienie postępowań przetargowych:PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY w formie licytacji na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego numer 97 przy ul. Lokatorskiej 13A w Łodzi
PRZETARG
Zestaw fotografii lokalu w pliku .zip


Przetarg nieograniczony na roboty remontowe i budowlane - sierpień 2023r.
PRZETARG
Wyniki przetargu

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe i budowlane
PRZETARG
Wyniki przetargu


Regulamin i Plan Przetargów
Spółdzielni Mieszkaniowej "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi.

Regulamin Przetargu na nabycia prawa pierszeństwa obrębnej własności
&

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH