93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9, tel: 42 684-36-06; 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279


Przetargi

aktualnie brak przetargów


ARCHIWUM PRZETARGÓW

04.10.2022r.
Przetarg nieograniczony ustny
w formie licytacji

PRZETARG

Rzut mieszkania


PRZETARG NA PRACE REMONTOWE - 07/2022
PLUS WYNIKI PRZETARGU 03/08/2022

Przetarg nieograniczony na: Remont Dachu / Wymiana okien / Dostawa i montaż pergoli

PRZETARG

Wyniki przetargu


Wyniki postępowań przetargowych na zadania remontowe - 07/2022

Wyniki przetargów

Regulamin i Plan Przetargów
Spółdzielni Mieszkaniowej "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi.

Regulamin Przetargu na nabycia prawa pierszeństwa obrębnej własności
&

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH