:: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź, Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279 ::


Przetargi

Regulaminu i plan przetargów
Spółdzielni Mieszkaniowej "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi.

Regulamin Zlecania Dostaw i Usług
REGULAMIN PRZETARGU NA NABYCIE PRAWA PIERWSZEŃSTWA DO ZAWARCIA UMOWY O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI
na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
i przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego.
Licytacja w dniu 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 16.00
Lokal: Paderewskiego 26 m.166