:: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź, Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279 ::


Przetargi

Przetarg nieograniczony
na dostawę, wymianę i serwisowanie wodomierzy z odczytem radiowym w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej „Towarzystwo Lokator” "
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi.

PRZETARG na dostawę, wymianę i serwisowanie wodomierzy
z odczytem radiowym

Formularz Ofertowy

Regulamin i Plan Przetargów
Spółdzielni Mieszkaniowej "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi.

Regulamin Zlecania Dostaw i Usług
REGULAMIN PRZETARGU NA NABYCIE PRAWA PIERWSZEŃSTWA
DO ZAWARCIA UMOWY O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU