93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9, tel: 42 684-36-06; 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279


Przetargi

Aktualne zestawienie postępowań przetargowych:


Przetarg na wykonanie remontu dachów, kominów, wymianę ryniem i remontów gzymsów
PRZETARG


ARCHIWUM PRZETARGÓW

Przetarg na pierszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Niemcewicza 24. 21.03.2023r.
PRZETARG

Niemcewicza 24 m.23
Przetarg nieograniczony ustny w formie licytacji dnia 10.01.2023r.

PRZETARG

Rzut mieszkania


04.10.2022r.
Przetarg nieograniczony ustny
w formie licytacji

PRZETARG

Rzut mieszkania


PRZETARG NA PRACE REMONTOWE - 07/2022
PLUS WYNIKI PRZETARGU 03/08/2022

Przetarg nieograniczony na: Remont Dachu / Wymiana okien / Dostawa i montaż pergoli

PRZETARG

Wyniki przetargu


Wyniki postępowań przetargowych na zadania remontowe - 07/2022

Wyniki przetargów

Regulamin i Plan Przetargów
Spółdzielni Mieszkaniowej "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi.

Regulamin Przetargu na nabycia prawa pierszeństwa obrębnej własności
&

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH