:: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź, Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279 ::


Przetargi

Regulaminu i plan przetargów
Spółdzielni Mieszkaniowej "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi.

Regulamin Zlecania Dostaw i Usług 2019
REGULAMIN PRZETARGU NA NABYCIE PRAWA PIERWSZEŃSTWA DO ZAWARCIA UMOWY O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU

PRZETARG NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI
DLA PEŁNOLETNICH OSÓB FIZYCZNYCH NA PIERSZEŃSTWO ZAWARCIA
UMOWY O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO
Licytacja w dniu 15.12.2020
Lokal Paderewskiego 26 m.99A oraz Lokatorska 13A m.111