93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9, tel: 42 684-36-06; 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279


Przetargi

Aktualne zestawienie postępowań przetargowych:


Przetarg ustny nieograniczony - Paderewskiego 26 lok.120 6p.
PRZETARG
zdjęcia


Przetarg ustny nieograniczony - Paderewskiego 43/45 lok.8 3p.
PRZETARG
zdjęcia


PRZETARG NIEOGRANICZONY na 14 zadań.
PRZETARGRegulamin i Plan Przetargów
Spółdzielni Mieszkaniowej "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi.

Regulamin Przetargu na nabycia prawa pierszeństwa obrębnej własności
&

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH