93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9, tel: 42 684-36-06; 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279


Zarząd

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi.

Nazwisko i imięPełniona Funkcja
Magdalena JERUZALPrezes Zarządu
mgr Anna WĄSIEWICZZastępca Prezesa Zarządu
d/s Ekonomicznych - Gł. Księgowy