:: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź, Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279 ::


Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„TOWARZYSTWO LOKATOR”
im. Franciszka Helińskiego
93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9
NIP 724-10-00-100 REGON 470980900
Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91

Sekretariat wew.10 e-mail: sekretariat@smtl.pl
Kasa wew.19
Księgowość wew.25,28 e-mail: ksiegowosc@smtl.pl
Czynsze wew.14 e-mail: czynsze@smtl.pl
Adminstratorzy wew.11
Dział Techniczny wew.18 e-mail: techniczny@smtl.pl
Kierownik Działu Technicznego wew.21
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy wew.23
Dział Organizacyjno-Samorządowy wew.32
Inspektor ochrony danych - Anna Stępińska e-mail: ochronadanych.lodz@gmail.com