93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9, tel: 42 684-36-06; 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279


Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„TOWARZYSTWO LOKATOR”
im. Franciszka Helińskiego
93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9
NIP 724-10-00-100 REGON 470980900
Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91

Sekretariat wewn. 10 sekretariat@smtl.pl
Księgowość wewn. 25,28 ksiegowosc@smtl.pl
Czynsze wewn. 14 czynsze@smtl.pl
Administratorzy wewn. 11 administracja@smtl.pl
Dział Techniczny wewn. 18 techniczny@smtl.pl
Kier. Dz. Technicznego wewn. 21 kierownik@smtl.pl
Dział Członkowsko - Mieszkaniowy wewn. 23 czlonkowski@smtl.pl
Dział Organizacyjno - Samorządowy wewn. 32 organizacyjny@smtl.pl
Inspektor Ochrony Danych rodo@smtl.pl

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
Poniedziałek, Czwartek, Piątek godz. 7:00-15:00
Wtorek godz. 10:00-18:00

Środa: dzień bez przyjęć interesantów, z wyjątkiem zgłoszeń awarii

Przyjęcia interesantów przez Prezesa i Z-cę Prezesa
we wtorki w godz. 11:00-13:00   i   15:00-17:00,
Bezpośrednie przyjmowanie interesantów wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym.


ZGŁASZANIE AWARII POZA GODZINAMI PRACY SPÓŁDZIELNI

Pogotowie mieszkaniowe PRYM 42 640-41-05, 42 640-41-06, 601 880 504
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wodociągowe 994
Pogotowie dźwigowe 19-282
Inżynier miasta 42 638-49-49
Straż pożarna 998
Straż miejska 986
Policja 997
Numer alarmowy 112