93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9, tel: 42 684-36-06; 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279

Oficjalne przeprosiny po oszczerstwach Spółdzielni od p. Lewińskiego.

w załączeniu oficjalne przeprosiny
PRZEPROSINY

APEL - czad

Apel do wszystkich mieszkańców, któzy posiadają bojlery gazowe o zakup czujników czadu
>>>   APEL   <<<

zły stan techniczny pom.podziemnych - łęczycka 22, Przędzalniana/Tuwima

Informujemy, że z uwagi na zły stan techniczny pomieszczeń podziemnych znajdujących się poza obrysem budynku przy ul. Łęczyckiej 22 konieczne jest wygrodzenie fragmentu terenu znajdującego się nad tymi pomieszczeniami w celu uniemożliwienia parkowania w tym miejscu.

Pismo ważne dla mieszkańców posesji: Łęczycka22A, Łęczycka 22B, Łowicka 10B, Przybyszewskiego 84
Pismo ważne dla mieszkańców posesji: Przędzalniana 1/3 - Tuwima 79

INFORMACJA O SEGREGACJI ŚMIECI


Od dnia 1 grudnia 2019 r. na terenie Miasta Łodzi wprowadzono OBOWIĄZEK selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Według obowiązujących zasad segregacja odpadów surowcowych odbywa się z rozdzieleniem do osobnych pojemników:
    kolor niebieski - papier,
    kolor zielony - szkło,
    kolor żółty - metale i tworzywa sztuczne,
    kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji (BIO),
    kolor czarny - odpady pozostałe (resztkowe).
Więcej informacji jak segregować znajdziecie Państwo pod linkami:
https://uml.lodz.pl/files/public/Czas_Wolny/2019_ULOTKA_ODPADY__.pdf

Przyjęcia Interesantów - komunikat

Bezpośrednie przyjmowanie interesantów wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Jednocześnie rekomendujemy, aby wszelkie sprawy zgłaszać telefonicznie pod numerem
telefonu (42) 684 36 06, poczty e-mail: sekretariat@smtl.pl lub za pośrednictwem poczty
zwykłej.
Przygotowaliśmy również skrzynkę podawczą przy wejściu do siedziby Spółdzielni,
do której możecie Państwo wrzucać dokumenty.
Liczymy, że takie działania spowodują szybszy powrót do normalnego funkcjonowania.
                   Zarząd Spółdzielni