93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9, tel: 42 684-36-06; 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279

INFORMACJA O SEGREGACJI ŚMIECI

Dnia 1 grudnia 2019 r. na terenie Miasta Łodzi wprowadzono OBOWIĄZEK selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Według obowiązujących zasad segregacja odpadów surowcowych odbywa się z rozdzieleniem do osobnych pojemników:

    kolor niebieski - papier,
    kolor zielony - szkło,
    kolor żółty - metale i tworzywa sztuczne,
    kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji (BIO),
    kolor czarny - odpady pozostałe (resztkowe).

Więcej informacji jak segregować znajdziecie Państwo pod linkami:
https://uml.lodz.pl/files/public/Czas_Wolny/2019_ULOTKA_ODPADY__.pdf
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/selektywna-zbiorka-odpadow/