:: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź, Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279 ::


Rada nadzorcza 2018

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi
wybrana przez Walne Zgromadzenie
w dniu 18 czerwca 2018 roku.
(brak zgody na publikowanie nazwisk -RODO)

Regulamin Rady Nadzorczej 2018
Nazwisko i imięPełniona Funkcja
Przewodniczący RN
Członek Komisji Technicznej RN
Z-ca Przewodniczącego RN
Członek Komisji SW RN
Sekretarz RN
z-ca Przewodniczącego Komisji Technicznej RN
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej RN
Z-ca Przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej RN
Członek
Komisji Rewizyjnej RN
Przewodniczący
Komisji Technicznej RN
Członek
Komisji Technicznej RN
Członek
Komisji Technicznej RN
Przewodnicząca
Komisji SW RN
Z-ca Przewodniczącej
Komisji SW RN