93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9, tel: 42 684-36-06; 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279


Rada nadzorcza

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi
wybrana przez Walne Zgromadzenie
w dniu 13 września 2022 roku na okres 3 letniej kadencji
/lata 2022 - 2025/

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Towarzystwo Lokator" im. F. Helińskiego w Łodzi informuje, że członkowie RN pełnią dyżury i przyjmują w sprawach dotyczących funkcjonowania spółdzielni w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16-18 - w siedzibie Spółdzielni pok. nr 8, I piętro.

Dyżury RN w roku 2024 :
* 2.1.2024 r.
* 6.2.2024 r.
* 5.3.2024 r.
* 2.4.2024 r.
* 7.5.2024 r.
* 4.06.2024 r.
* 2.07.2024 r.
* 3.09.2024 r.
* 1.10.2024 r.
* 5.11.2024 r.
* 3.12.2024 r.


Regulamin Rady Nadzorczej 2018

Nazwisko i imięPełniona Funkcja
Prezydium Rady Nadzorczej
KOSELA-RĘBOWSKA Małgorzata przewodniczący RN
DUK Iwona z-ca przewodniczącego RN
JĘDRASIK Konrad sekretarz RN
Komisja Rewizyjno-Techniczna RN
KACZMAREK Michał przewodniczący Komisji
Rewizyjno-Technicznej RN
pion rewizyjny
GEJGAŁ Agnieszka z-ca przewodniczącego Komisji RT RN
ds. Rewizyjnych
JĘDRASIK Konrad członek Komisji RT RN
pion techniczny
RETELEWSKI Marcin z-ca przewodniczącego Komisji RT RN
ds. Technicznych
BONUSIAK Marek członek Komisji RT
WILCZYŃSKI Janusz członek Komisji RT
Komisja ds. Gospodarki Lokalami i Windykacji RN
DUK Iwona przewodniczący Komisji
ds. Gospodarki Lokalami i Windykacji
JĘDRASIK Konrad z-ca przewodniczącego Komisji
ds. Gospodarki Lokalami i Windykacji
NIEDZIELSKI Ryszard członek Komisji ds. Gospodarki Lokalami
i Windykacji