93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9, tel: 42 684-36-06; 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279


Rada nadzorcza

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi
wybrana przez Walne Zgromadzenie
w dniu 25 czerwca 2019 roku.

Regulamin Rady Nadzorczej 2018
Nazwisko i imięPełniona Funkcja
DĘBSKI Adam przewodniczący RN,
członek wspomagający Komisji RT
/pion techniczny/
GEJGAŁ Agnieszka z-ca przewodniczącego RN,
członek Komisji
d/s Gospodarki Lokalami i Windykacji
SIEMIŃSKA Ewa sekretarz RN,
z-ca przewodniczącego Komisji RT
d/s rewizyjnych
JUCHNIEWICZ Anna przewodniczący Komisji
Rewizyjno-Technicznej
BONUSIAK Marek z-ca przewodniczącego Komisji RT
d/s technicznych
KAŹMIERCZAK Kazimierz członek Komisji RT
/pion techniczny/
JAROSZ Małgorzata członek Komisji RT
/pion techniczny/
KAWALERSKA Halina członek Komisji RT
/pion rewizyjny/
DUK Iwona przewodniczący Komisji
d/s Gospodarki Lokalami i Windykacji
KOSELA-RĘBOWSKA
Małgorzata
z-ca przewodniczącego Komisji
d/s Gospodarki Lokalami i Windykacji
członek wspomagający Komisji RT
/pion rewizyjny/