93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9, tel: 42 684-36-06; 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279


Plan remontów

Plan remontów na rok 2023
Spółdzielni Mieszkaniowej "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi.

Plan remontów 2023