:: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź, Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279 ::

Przyjęcia Interesantów - komunikat

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
Poniedziałek-Piątek godz 7:00-15:00
Wtorek  godz 10:00-18:00
Środa: dzień bez przyjęć interesantów, z wyjątkiem zgłoszeń awarii
Przyjęcia interesantów przez Prezesa i Z-cę Prezesa
we wtorki w godz. 11.00-13.00 i 15:00-17:00,
Bezpośrednie przyjmowanie interesantów wyłącznie po uprzednim
                 umówieniu telefonicznym.
          Zarząd Spółdzielni