93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9, tel: 42 684-36-06; 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279

Przyjęcia Interesantów - komunikat

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
Poniedziałek, Czwartek, Piątek godz. 7:00-15:00
Wtorek godz. 10:00-18:00

Środa: dzień bez przyjęć interesantów, z wyjątkiem zgłoszeń awarii

Przyjęcia interesantów przez Prezesa i Z-cę Prezesa
we wtorki w godz. 11.00-13.00   i   15:00-17:00,
Bezpośrednie przyjmowanie interesantów wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym.