:: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź, Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279 ::


Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020

Sprawozdanie RN za rok 2020
Spółdzielni Mieszkaniowej "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi.

Sprawozdanie RN