93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9, tel: 42 684-36-06; 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279

Przetarg na prace remontowe - 07/2022 -plus Wyniki przetargu 03/08/2022

Spółdzielni Mieszkaniowej "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi
       o
głasza przetarg nieograniczony na:
Remont Dachu / Wymiana okien / Dostawa i montaż pergoli

Szczegóły w skanie:
>>>   Ogłoszenie_Przetargu   <<<

Wyniki rozstrzygnięcia przetargu na w/w prace remontowe:
>>>   Zakończenie_Przetargu   <<<


Wyniki postępowań przetargowych - 07/2022

Spółdzielni Mieszkaniowej "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi
ogłasza wyniki postępowania przetargowego z dnia 13.07.2022r. na zadanie remontowe
> Wyniki przetargu <

Harmonogram wyłączeń sieci ciepłowniczej wody ciepłej - lato 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa "TOWARZYSTWO LOKATOR"
im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi 
przekazuje informację od VEOLIA Łódź o wyłączeniach ciepłej wody w kolejnych obszarach osiedli w związku z trwającymi pracami konserwacyjnymi.
> HARMONOGRAM <

INFORMACJA O SEGREGACJI ŚMIECI


Od dnia 1 grudnia 2019 r. na terenie Miasta Łodzi wprowadzono OBOWIĄZEK selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Według obowiązujących zasad segregacja odpadów surowcowych odbywa się z rozdzieleniem do osobnych pojemników:
    kolor niebieski - papier,
    kolor zielony - szkło,
    kolor żółty - metale i tworzywa sztuczne,
    kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji (BIO),
    kolor czarny - odpady pozostałe (resztkowe).
Więcej informacji jak segregować znajdziecie Państwo pod linkami:
https://uml.lodz.pl/files/public/Czas_Wolny/2019_ULOTKA_ODPADY__.pdf
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/selektywna-zbiorka-odpadow/

Przyjęcia Interesantów - komunikat

Bezpośrednie przyjmowanie interesantów wyłącznie po uprzednim
                 umówieniu telefonicznym.
Jednocześnie rekomendujemy, aby wszelkie sprawy zgłaszać telefonicznie pod numerem
telefonu (42) 684 36 06, poczty e-mail: sekretariat@smtl.pl lub za pośrednictwem poczty
zwykłej. Przygotowaliśmy również skrzynkę podawczą przy wejściu do siedziby Spółdzielni,
do której możecie Państwo wrzucać dokumenty.
Liczymy, że takie działania spowodują szybszy powrót do normalnego funkcjonowania.
          Zarząd Spółdzielni