:: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź, Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279 ::

KOMUNIKAT

W związku ze wzrostem liczby zakażeń oraz zapobiegając rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Towarzystwo Lokator”
im. Franciszka Helińskiego w Łodzi podjął decyzję
o ograniczeniu przyjmowania Interesantów w siedzibie Spółdzielni
             od 2.11.2020 r. do odwołania.
                  Kasa będzie nieczynna.
Wpłat proszę dokonywać na konto 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279.

Przyjęcia Interesantów - komunikat

Bezpośrednie przyjmowanie interesantów wyłącznie po uprzednim
                 umówieniu telefonicznym.
Jednocześnie rekomendujemy, aby wszelkie sprawy zgłaszać telefonicznie pod numerem
telefonu (42) 684 36 06, poczty e-mail: sekretariat@smtl.pl lub za pośrednictwem poczty
zwykłej. Przygotowaliśmy również skrzynkę podawczą przy wejściu do siedziby Spółdzielni,
do której możecie Państwo wrzucać dokumenty.
Liczymy, że takie działania spowodują szybszy powrót do normalnego funkcjonowania.
          Zarząd Spółdzielni

przetarg nieograniczony

SM „Towarzystwo Lokator” im. Franciszka Helińskiego w Łodzi ul. Lokatorska 9
               ogłasza przetarg nieograniczony
1) Na dostawę, wymianę i serwisowanie wodomierzy z odczytem radiowym
    w zasobach Spółdzielni według harmonogramu w ilości 5.004 szt.
2) Montaż wodomierzy wody zimnej i ciepłej z odczytem radiowym wraz
    z przygotowaniem instalacji w latach 2021-2023 w ilości 464 szt.
Pełna specyfikacja w zakładce Przetargi.