:: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź, Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279 ::

OGŁOSZENIA


WPŁATY CZYNSZU
Numer rachunku bankowego-Bank PKO BP SA III Oddział w Łodzi:
               34 1020 3378 0000 1102 0011 5279
Kasa przyjmuje interesantów w:
Poniedziałek godz. 12:00-14:00
Wtorek          godz. 11:00-13:00  i  15:00-17:00
Czwartek      godz. 11:00-13:00
Piątek           godz. 11:00-13:00
Środa                  nieczynna.

Przyjęcia Interesantów

Poniedziałek-Piątek godz 7:00-15:00
Wtorek  godz 10:00-18:00
Środa: dzień bez przyjęć interesantów, z wyjątkiem zgłoszeń awarii

Przyjęcia interesantów przez Prezesa i Z-cę Prezesa
we wtorki w godz. 11.00-13.00 i 15:00-17:00,

INFORMACJA O SEGREGACJI ŚMIECI

Od dnia 1 grudnia 2019 r. na terenie Miasta Łodzi wprowadzono OBOWIĄZEK selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Według obowiązujących zasad segregacja odpadów surowcowych odbywa się z rozdzieleniem do osobnych pojemników:
    kolor niebieski - papier,
    kolor zielony - szkło,
    kolor żółty - metale i tworzywa sztuczne,
    kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji (BIO),
    kolor czarny - odpady pozostałe (resztkowe).
Więcej informacji jak segregować znajdziecie Państwo pod linkami:
https://uml.lodz.pl/files/public/Czas_Wolny/2019_ULOTKA_ODPADY__.pdf
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/selektywna-zbiorka-odpadow/