:: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź, Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279 ::

KOMUNIKAT

W związku ze wzrostem liczby zakażeń oraz zapobiegając rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Towarzystwo Lokator”
im. Franciszka Helińskiego w Łodzi podjął decyzję o rezygnacji z obsługi kasy.

                               Kasa jest nieczynna.

Od 1.11.2021 wpłat na konto należy dokonywać na indywidualne rachunki,
podane w zawiadomieniach o wysokości opłat.
Dotychczasowy ogólny rachunek będzie aktywny do 31.12.2021.

Przyjęcia Interesantów - komunikat

Bezpośrednie przyjmowanie interesantów wyłącznie po uprzednim
                 umówieniu telefonicznym.
Jednocześnie rekomendujemy, aby wszelkie sprawy zgłaszać telefonicznie pod numerem
telefonu (42) 684 36 06, poczty e-mail: sekretariat@smtl.pl lub za pośrednictwem poczty
zwykłej. Przygotowaliśmy również skrzynkę podawczą przy wejściu do siedziby Spółdzielni,
do której możecie Państwo wrzucać dokumenty.
Liczymy, że takie działania spowodują szybszy powrót do normalnego funkcjonowania.
          Zarząd Spółdzielni

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

SM „Towarzystwo Lokator” im. Franciszka Helińskiego
                   w Łodzi ul. Lokatorska 9
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI
na pierwszeństwo zawarcia umowy  o ustanowienie odrębnej własności
lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego:

1) przy ul. Paderewskiego 26 m.166 w Łodzi.

Informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel. 42 684 36 06.
Osoba do kontaktu - Joanna Kamińska-Górna - Dz. Członkowski.
Z pełnym tekstem można zapoznać się na zakładce PRZETARGI.
Zarząd Spółdzielni