93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9, tel: 42 684-36-06; 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279

Spacery na 600-lecie Łodzi

Spacer po zabytkowym osiedlu "Towarzystwa Lokator".
link do wydarzenia:   https://lodz.pttk.pl/spacery-na-600-lecie-lodzi


W dniu 4 czerwca 2023 r. (niedziela) Koło Przewodników im. Rajmunda Rembielińskiego organizuje spacer po zabytkowym osiedlu "Towarzystwa Lokator".
Zbiórka o godz. 11:00 przy Centrum Kultury Młodych (ul. Lokatorska 13).
Zachęcamy do uczestnictwa. 
 
Spacer jest organizowany w ramach cyklu spacerów z okazji 600-lecia Łodzi. Spacery są bezpłatne (z wyjątkiem wycieczki po Cmentarzu Żydowskim) i bez zapis&oacut

Zawiadomienie dla lokatorów Łęczyckiej 22a/b; łowickiej 10b; przybyszewskiego 84

Zawiadomienie dla lokatorów nieruchomości przy ulicach:
Łęczycka 22a
Łęczycka 22b
Łowicka 10b
Przybyszewskiego 84
w sprawach organizacyjnych...
>>>   info w pliku pdf   <<<

Wymiana domofonów z analogowych na cyfrowe

Pełne dane dotyczące wymiany i terminów w pliku PDF poniżej:

INFORMACJA

zły stan techniczny pom.podziemnych - łęczycka 22, Przędzalniana/Tuwima

Informujemy, że z uwagi na zły stan techniczny pomieszczeń podziemnych znajdujących się poza obrysem budynku przy ul. Łęczyckiej 22 konieczne jest wygrodzenie fragmentu terenu znajdującego się nad tymi pomieszczeniami w celu uniemożliwienia parkowania w tym miejscu.

Pismo ważne dla mieszkańców posesji: Łęczycka22A, Łęczycka 22B, Łowicka 10B, Przybyszewskiego 84
Pismo ważne dla mieszkańców posesji: Przędzalniana 1/3 - Tuwima 79

INFORMACJA O SEGREGACJI ŚMIECI


Od dnia 1 grudnia 2019 r. na terenie Miasta Łodzi wprowadzono OBOWIĄZEK selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Według obowiązujących zasad segregacja odpadów surowcowych odbywa się z rozdzieleniem do osobnych pojemników:
    kolor niebieski - papier,
    kolor zielony - szkło,
    kolor żółty - metale i tworzywa sztuczne,
    kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji (BIO),
    kolor czarny - odpady pozostałe (resztkowe).
Więcej informacji jak segregować znajdziecie Państwo pod linkami:
https://uml.lodz.pl/files/public/Czas_Wolny/2019_ULOTKA_ODPADY__.pdf

Przyjęcia Interesantów - komunikat

Bezpośrednie przyjmowanie interesantów wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Jednocześnie rekomendujemy, aby wszelkie sprawy zgłaszać telefonicznie pod numerem
telefonu (42) 684 36 06, poczty e-mail: sekretariat@smtl.pl lub za pośrednictwem poczty
zwykłej.
Przygotowaliśmy również skrzynkę podawczą przy wejściu do siedziby Spółdzielni,
do której możecie Państwo wrzucać dokumenty.
Liczymy, że takie działania spowodują szybszy powrót do normalnego funkcjonowania.
                   Zarząd Spółdzielni