93-021 Łódź, ul. Lokatorska 9, tel: 42 684-36-06; 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279

Zawiadomienie o walnym

Zarząd Spółdzielni zwołuje na dzień 25.06.2024 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni (...) w sali konferencyjnej IX L.O. przy ul. Paderewskiego 24 w Łodzi.