:: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź, Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91 Konto bankowe: 34 1020 3378 0000 1102 0011 5279 ::

OGŁOSZENIA


WPŁATY CZYNSZU
Numer rachunku bankowego-Bank PKO BP SA III Oddział w Łodzi:
               34 1020 3378 0000 1102 0011 5279
Kasa przyjmuje interesantów w:
Poniedziałek godz. 12:00-14:00
Wtorek          godz. 11:00-13:00  i  15:00-17:00
Czwartek      godz. 11:00-13:00
Piątek           godz. 11:00-13:00
Środa                  nieczynna.